Dzień Życia Konsekrowanego

       Dnia 3 lutego 2018r odbyła się premiera programu „Staropolskie wesele”, przygotowana przez Zespół Muzyki Dawnej i Tańca im. Bł. Matki Zofii Czeskiej dla grona Sióstr Prezentek z okazji Dnia Życia Konsekrowanego. Obecnych było ponad 30 Sióstr z Matką Generalną i Zarządem Generalnym oraz zaproszeni rodzice naszych artystów.
Prowadzące program Hanna Malska i Justyna Kulczycka powitały zebranych, przybliżyły treść przedstawienia, wspomniały o udziale zespołu 20 lutego 2018 r w 40 Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej Schola Cantorum w Kaliszu, podziękowały p. Annie Wanic za wykonanie scenografii, p. Maciejowi Rutkowskiemu za oświetlenie i S. Kindze oraz p. Januszowi za przygotowanie sali.
Program „Staropolskie wesele”obejmował prezentację obrzędów weselnych ludowo-mieszczańskich, tańców staropolskich, pieśni weselnych XVII wieku.

W programie udział wzięli: Starościna – Małgorzata Kukla 3A, Starosta – Bartosz Polaszczyk 3b, Ksiądz – Jan Klein 3b,Żyd – Kacper Gorczowski 2A, Swatka i okarynistka – Maria Niewalda 3a, drużki: Kamila Pałac 2c, Klara Olejniczak 2b, Maria Misiaczek 3b, Jowanka Śliwa 2a, drużbowie: Zuzanna Piwowarczyk 3b, Karol Gędłek 3a, Mikołaj Majewski 3c, Samuel Majewski 3c, zespół instrumentalny: 1 skrzypce – Agnieszka Kossewska 3c, Maria Gierek 2b, 2 skrzypce – Zuzanna Muzyka 2c, klarnet – Marianna Ernst 2c, waltornia – Felicja Pacanowski 7b, fagot – Jan Ślusarczyk 1A, Panna Młoda – Lilianna Ludomirska 2A, Pan Młody – Bartosz Ślęzak 1B.

Program spotkał się z wielkim aplauzem publiczności, gromkimi brawami i dużym uznaniem dla występujących. Podczas krótkiego przemówienia Matka Generalna podziękowała i pogratulowała opiekunkom oraz całemu zespołowi, podkreśliła wartość narodową programu oraz zasługę szerzenia kultu Matki Założycielki – Bł. Zofii Czeskiej przez zespół.
Prowadzące złożyły wszystkim Siostrom życzenia błogosławieństwa Bożego na drodze powołania i wręczyły Matce Generalnej bukiet kwiatów, a Siostrom laurki wykonane przez młodzież gimnazjalną. Na zakończenie wykonano wspólne zdjęcie zespołu z wszystkimi Siostrami.

Hanna Malska