III i IV GODZINA WF – GIMNAZJUM klasy III – ROK SZKOLNY 2018/2019

 

III i IV GODZINA WF – GIMNAZJUM klasy III

– ROK SZKOLNY 2018/2019

formularz do wypełniania podlinkowany powyżej 🙂

Dzięki rzetelnemu wypełnieniu przez Państwo formularza, możliwe będzie zorganizowanie zajęć sportowych na rok 2018/2019 zgodnie z zainteresowaniami dzieci.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19. 08. 2009 w sprawie realizacji dwóch obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 136, poz. 1116). Uczeń ma prawo do realizowania trzeciej i czwartej obowiązkowej godziny wychowania fizycznego w sekcjach szkolnych lub w klubach sportowych. Szkoła zapewnia bezpłatne zajęcia sportowe w wymiarze 4 godzin tygodniowo (2 godziny z nauczycielem WF w siatce godzin i 2 godziny w sekcjach sportowych zaproponowanych przez szkołę w poniższym formularzu.O przyjęciu na daną sekcję, w przypadku ograniczonej liczby miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.W związku z koniecznością rezerwowania miejsc treningowych oraz zawierania umów najmu na cały rok szkolny,
NIE MA MOŻLIWOŚCI zmiany wybranych dyscyplin, w trakcie roku szkolnego. Niedostarczenie wypełnionej deklaracji wiąże się z przypisaniem dziecka do grupy w której pozostały wolne miejsca, oraz koniecznością uczęszczania do niej.
Bardzo proszę o przemyślane wypełnienie formularza po konsultacji z dzieckiem.

Bardzo proszę o zaznaczenie tylko jednej dyscypliny sportu. Uczniowie którzy będą chcieli uczęszczać na więcej niż jedną dyscyplinę sportu w miarę wolnych miejsc będą mogli dodatkowo dopisać się na nie we wrześniu.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie oświadczenia i oddanie go wychowawcy klasy w możliwie szybkim terminie. Ułatwi to organizowanie zajęć wychowania fizycznego Państwa dzieci w przyszłym roku szkolnym