Konkursy

Konkurs FILMOWY 🙂

Drodzy Uczniowie, Absolwenci, Nauczyciele i Rodzice,

Zapraszamy do udziału w Ogólnoszkolnym Konkursie Filmowym na temat Promocji Szkół Sióstr Prezentek. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Sióstr Prezentek w Krakowie, a także absolwentów, rodziców i nauczycieli. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu zostaną wyznaczone przez zespół ds promocji szkół.

Celem konkursu jest stworzenie klipu filmowego (30-90 sekund), promującego wybraną szkołę (Szkoła Podstawowa i/lub Liceum Ogólnokształcące)

Konkurs trwa od 18.01.2017r. do 28.02.2018r.

Termin dostarczenia gotowych prac: 28.02.2018r.

Prace należy dostarczać do P. Łukasza Dąbrosia.

Wskazówki dotyczące udziału w konkursie:  Film może zostać utrwalony dowolnym urządzeniem rejestrującym (telefon, kamerka sportowa, lustrzanka itd.), gotowa praca powinna być zapisana w przystępnym formacie np. mp4, avi, mpeg itp. i dostarczona na nośniku elektronicznym, klip nie powinien trwać dłużej niż 90 sekund, w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przedłużenie czasu jego trwania ze względu na np. podjęte środki reżyserskie.
Ścieżka dźwiękowa (podkład muzyczny), wizerunki, zdjęcia nie mogą być obwarowane tzw. prawem autorskim. Należy zwrócić uwagę na walory estetyczne filmu uwzględniające lokalizację szkół oraz historię, co nie wyklucza zastosowania innowacyjnych technik realizatorskich. Projekt może być tworzony indywidualnie lub w grupie, przygotować można dowolną ilość materiałów. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają nagrody takie jak: pozytywne uwagi, dyplomy, możliwość udziału w cennych warsztatach filmowych. Najlepsze filmy zostaną opublikowane w mediach społecznościowych, na stronie szkolnej, a w wybranych przypadkach umieszczone w ogólnodostępnych mediach.

Ogłoszenie wyników konkursu przewiduje się 12 marca 2018 r.

Gorąco zapraszamy do wyzwolenia z siebie talentów!

Zespół ds Promocji Szkół