Nagroda Główna Zespołu Muzyki Dawnej i Tańca im. Bł. Matki Zofii Czeskiej w Malborku