Rekrutacja do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego

Uczniów zainteresowanych przyjęciem do pierwszej klasy Publicznego Liceum Ogólnokształcącego zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji:

Regulamin rekrutacji do Liceum

Kwestionariusz

Karta motywacyjna