Szkoła podstawowa

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ na rok szkolny 2018/2019

Wszystkich zainteresowanych zapisaniem swojego dziecka do pierwszej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej, zachęcamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji:

Regulamin rekrutacji

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

 

PRZYJĘCIE DO KLASY IV I KLASY VII na rok szkolny 2018/2019

Wszystkich zainteresowanych zapisaniem swojego dziecka do czwartej lub siódmej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej, zachęcamy do zapoznania się z zasadami naboru uczniów:

DO KLASY IV

Zasady naboru uczniów do klasy IV

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy IV

 

DO KLASY VII

Zasady naboru uczniów do klasy VII

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy VII