Internat

 O lokalizacji          

Internat znajduje się w budynku przy ul. Szpitalnej 18. Spoglądając od Plant  w głąb ulicy można zobaczyć zadziwiająco blisko wieże katedry wawelskiej z ich zielonym hełmami i zegarem na Wieży Zegarowej. Idąc do Internatu mija się Teatr  im. Juliusza Słowackiego i stojące przed nim popiersie Aleksandra Fredry oraz kościół św. Krzyża i budynek należący niegdyś do szpitala duchaków z XV., od którego ulica wzięła nazwę. Szpitalna kończy się budynkiem „prałatówki”, zza jej rogu roztacza się imponujący widok na prezbiterium kościoła mariackiego. Jest tutaj również cerkiew kościoła prawosławnego pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Po przeciwnej stronie Internatu ma swoją siedzibę bank PEKAO, w budynku  z końca XIX w. Ulica Szpitalna zamyka w sobie cały Kraków: zobaczyć można fasady kamienic w stylu gotyckim, renesansowym, jak i z początku ubiegłego wieku. Można pójść  na zakupy do „Marii” lub „Witaminki”, zjeść obiad „U babci Maliny” lub sernik  w Lajkoniku, zrobić zdjęcie do legitymacji u fotografa, kupić lekarstwa, zamówić okulary, biżuterię, bukiet kwiatów, naturalne mydło, zarezerwować nocleg u „Pollera” bądź w „Elektorze” albo zapisać się do policealnej szkoły.

Szkołę od Internatu oddziela ul. Floriańska, która stanowi część trasy królewskiej. Odcinek Szpitalna 18 – św. Jana 7 nosi nazwę „prezentkostrady” (o czym prawdopodobnie nie wiedzą władze miasta), a to, co może się na niej wydarzyć zapisane jest w niektórych zadaniach matematycznych.

O pomieszczeniach w Internacie

Internat może przyjąć dwadzieścia mieszkanek. Do ich dyspozycji pozostają trzy pokoje, łazienka z prysznicami, sala studium, jadalnia, pralnia, podwórko. Każda  z mieszkanek ma wyznaczone swoje miejsce w pokoju, w jadalni i szatni. W  budynku na I i II piętrze są również szkolne sale. Czasem dojście na lekcje zajmuje ok. 10 sekund. Zawsze można też przyjść do kaplicy na spotkanie z Gospodarzem domu Jezusem Chrystusem. U Niego tak z serca do Serca można przekazać swoje troski, zmartwienia, sukcesy, radości i nadzieje.  Na trzecim piętrze jest klauzura czyli przestrzeń dla wtajemniczonych. Takimi są nasze siostry.

O planie dnia

Plan ten okazuje się być niezbędną pomocą w codziennym życiu. Porządkuje. Dyscyplinuje. Pomaga ustalić priorytety. Daje poczucie bezpieczeństwa. Sprawia, że jest się sytym, wyspanym i przygotowanym do zajęć. Uczy odpowiedzialności, punktualności, zorganizowania i mnóstwa innych pożądanych cech.  I – co najważniejsze – pokazuje, że Internat to wspólnota ludzi, którzy nie tylko się szanują, ale też przyjaźnią.

6.30 – wstanie, toaleta poranna

7.00 – modlitwa poranna, śniadanie, dyżury

7.50 – wyjście na zajęcia lekcyjne

8.00 – 14.35 – zajęcia lekcyjne

14.35 – obiad, czas wolny*

16.15 – studium czyli odrabianie zadań domowych i przygotowanie do lekcji

19.00 – kolacja

20.00 – modlitwa wieczorna

20.00 – raz w tygodniu – spotkanie wspólnoty internackiej

22.00 – gaszenie świateł, spoczynek nocny, cisza nocna

*15.30 – obiad, czas wolny, 17.10 – studium

*16.15 – obiad, czas wolny, 18.10 – studium

informacja dla dziewcząt, które wyjątkowo pozostają w Internacie w piątek: soboty i niedziele też reguluje plan. Uwzględnia on porządkowy i świąteczny charakter tych dni.

O Samorządzie

Samorząd stanowią wszystkie mieszanki Internatu. Dla usprawnienia współpracy Samorządu z Kierownikiem Internatu i wychowawcami z powołuje się  w drodze tajnego głosowania sześcioosobową Radę Samorządu Internatu na jeden rok. Zadaniem Samorządu jest przede wszystkim wprowadzanie oraz dbanie o życzliwą  i przyjazną atmosferę w Internacie.

 O prawach

 Masz prawo do błędów.

 O obowiązkach

 

Najważniejszym najtrudniejszym jest poznać siebie – wady i zalety, zdolności  i słabości, aby móc rozwijać i kształtować swoją osobowość i charakter, by być dobrą chrześcijanką a kiedyś może żoną i mamą. Rzecz oczywista, w której można być coraz lepszym: traktować z szacunkiem najpierw siebie, potem wszystkich, z którymi przeżywamy codzienność, według zasad dobrego wychowania i kultury. Obowiązkiem jest oczywiście nauka, stąd trzeba być punktualnym, systematycznym, zachować ciszę w czasie studium, maksymalnie wykorzystać czas  na naukę; to pomaga również dostrzec osoby, którym można po koleżeńsku pomóc. Obok nauki jest praca – oprócz utrzymywania ładu w swoich osobistych rzeczach trzeba też zadbać o czystość w łazienkach, pokojach i korytarzu. Każdej  z mieszkanek przypada dyżur porządkowy. Po prostu na grafiku znajdziesz informacje co powinnaś posprzątać. Obowiązek zmierzenia się z używaniem telefonu komórkowego i innych sprzętów elektronicznych – nie ma zakazu, jest określony na to czas.

O rekrutacji

            Miejsce w Internacie przyznawane jest na jeden rok. W połowie maja trzeba złożyć podanie, jeśli planuje się dalsze zamieszkanie w Internacie. Warunkiem przyjęcia jest akceptacja i praktyka wymagań Regulaminu, przynajmniej dobra ocena  z zachowania.

O posiłkach

Śniadanie, obiad i kolacja – trzy podstawowe posiłki przygotowane są w kuchni Internatu każdego dnia.

W czasie śniadania można przygotować sobie II śniadanie zabierane do szkoły. Jeśli jest się na lekcjach w budynku Internatu można na długiej przerwie napić się herbaty w jadalni. Na obiad przychodzi bezpośrednio po zakończeniu lekcji. Stąd różna godzina obiadu podana w planie dnia. Kolację spożywamy o 19.00. Jeśli masz dietę pisemnie zleconą przez lekarza, zgłoś ją. Będziemy ją dla Ciebie realizować.

O zajęciach pozalekcyjnych

Można uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych proponowanych przez szkołę. Możliwe jest również uczęszczanie na zajęcia według upodobania poza szkołą, w celu rozwijania pasji, zainteresowań, talentów, umiejętności. Na takie wyjścia potrzebna jest pisemna zgoda rodziców; z podaniem częstotliwości, miejsca, czasu i rodzaju zajęć.

O Rodzicach

            Są proszeni o stały kontakt z Tobą oraz z siostrami wychowawczyniami; uczestniczenie w zebraniach z kierownikiem internatu – trzy razy w roku.

 

O opiece medycznej

            Dla Twojego bezpieczeństwa trzeba poinformować rzetelnie o Twoim stanie zdrowia, aby w razie konieczności udzielić Ci właściwej pomocy. O wszystkich lekarstwach, których zażywanie jest konieczne trzeba wcześniej powiedzieć. Złe samopoczucie należy zawsze zgłaszać dyżurującej siostrze. W razie konieczności poprosi panią pielęgniarkę ze szkoły. Na czas choroby wyjeżdża się  do domu.

O czasie wolnym

Czas wolny przewidziany jest po spożyciu obiadu. Można wtedy wyjść z Internatu, po uprzednim wpisaniu się w odpowiedni zeszyt. Czas wolny najlepiej spędzić w ruchu – po siedzeniu na lekcjach, przed siedzeniem w uczelni należy „rozprostować kości”. Spacer, rolki, biblioteka, zakupy, „załatwienie” jakichś spraw, spotkanie czy odwiedzenie ulubionego zakątka – spróbuj się zrelaksować, zobaczyć,  że śnieg aż kłuje bielą, ziemia po deszczu pachnie, drzewa szumią kojąco,  a na Plantach żyją jeszcze inne ptaki niż gołębie. Należy pamiętać, że przy całym swym uroku, Kraków jest też miastem,  w którym trzeba rozsądnie i przezornie dbać o własne bezpieczeństwo. Wieczorem też jest chwila wytchnienia – od modlitwy wieczornej do ciszy n0cnej.

O opłatach

            Opłata za pobyt w Internacie przeznaczona jest na wyżywienie  i zakwaterowanie. Składana jest do dnia 10 miesiąca przez 10 miesięcy.