Samorząd uczniowski
Szkoła to nie tylko nauka, ale także miejsce, gdzie uczymy się kreatywności, odpowiedzialności i współpracy. Okazją do rozwijania tych ważnych umiejętności jest działalność w Samorządzie Uczniowskim. Istnieje wiele możliwości, aby włączyć się w życie społeczne w naszej szkole - poprzez uczestnictwo w sekcjach, które wybiera się zgodnie z własnymi zainteresowaniami, organizację wydarzeń, składanie propozycji i pomysłów oraz uczestnictwo w ciekawych akcjach.

Szczególną rolę pełni Rada Samorządu Uczniowskiego, która jest przedstawicielem społeczności uczniowskiej. Obecny skład jest następujący:

placeholder
p. Paweł Kajzar

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

placeholder
Joanna Mrozek

Przewodnicząca

placeholder
Katarzyna Popadiak, Wojciech Kądziołek

Zastępcy

placeholder
Jan Olbratowski

Skarbnik

Działania koordynują także poszczególne sekcje Samorządu Uczniowskiego:

  • Wolontariatu
  • Informacyjna
  • Organizacyjna
  • Kulturalno – religijna

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w działalność Samorządu Uczniowskiego