Historia

W 1621 roku Zofia z Maciejewskich Czeska postanowiła:

„Wzbudzona miłością ku Panu Bogu i zbawieniu dusz ludzkich, mając dwie kamienice swoje własne dziedziczne na ulicy Szpitalnej w Krakowie, darem nieodmiennym i nieodwrotnym daję i daruję panienkom sierotom tak stanu szlacheckiego, jako i miejskiego na mieszkanie wiecznymi czasy”

Błogosławiona Matka Zofia Czeska pochodziła z zamożnej rodziny szlacheckiej z okolic Krakowa. Po śmierci męża, jako młoda
i zasobna wdowa miała świetlane perspektywy, ale wrażliwość jej serca nie pozwalała zamykać oczu na ludzką biedę. Poprzez Arcybractwo Miłosierdzia dzieliła się swoim majątkiem
z potrzebującymi, ale coraz bardziej umacniała się w przekonaniu, że jednorazowa materialna pomoc człowiekowi nie rozwiązuje jego problemu. Chcąc zapobiec wielorakim formom zagrożenia czyhającym na biedne i osierocone dziewczęta siebie samą
i swoje dobra oddaje Panu Bogu przez posługę dzieciom, by dać im jak najlepsze wychowanie i wykształcenie. Aby zapewnić młodym dziewczętom właściwy start w dorosłe życie zakłada dla nich szkołę.

Dzieło to zostało zatwierdzone w dniu 31 maja 1627 roku przez biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego. Panny pobierały w niej nauki wszystkiego, co było w tamtych czasach wykształconej kobiecie potrzebne, a więc czytania, pisania, rachunków, śpiewu, gotowania, szycia, prania, znajomości zasad moralnych
i religijnych opartych o Ewangelię. Była to pierwsza w Polsce szkoła żeńska, która nie tylko kształciła, ale także wychowywała
i praktycznie przygotowywała do życia.

Dla Zofii Czeskiej jasnym było, że trwałość przedsięwzięciu zapewni zgromadzenie zakonne. Jednak jej starania w tym kierunku przerwała śmierć w 1650 roku. Po jej śmierci fundacja była poddana różnym trudnościom. Dopiero w 1698 roku biskup Stanisław Szembek przywrócił fundację do dawnego stanu. Prezentki przeniosły się wraz ze szkołą na ulicę św. Jana. Dziś gimnazjum i liceum sióstr prezentek jest szkołą koedukacyjną. Lecz duch i chryzmat tej szkoły jest taki sam jak ponad 370 lat temu.

Matka Zofia szczególnie wskazała nam jak naśladować życie Maryi. Za patronkę dla swojego dzieła obrała Matkę Najświętszą
w tajemnicy Ofiarowania w świątyni. Łacińska nazwa tego święta – praesentatio – dała początek nazwie szkoły i powstałego później zgromadzenia zakonnego – Sióstr Prezentek
.

HISTORIA SZKOŁY

DOM PANIEŃSKI

pod wezwaniem Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny:

– przy ul. Szpitalnej: 1627-1726

– przy ul. św. Jana: 1726-1801

SZKOŁA PODSTAWOWA

„Główna szkoła żeńska klasztoru św. Jana”

1801-1871: publiczna 5-klasowa

1871-1949: prywatna z prawami szkół publicznych 6 i 7-klasowa

Zamknięta decyzją władz komunistycznych.

KURS PEDAGOGICZNY

1856-1871: 2-letni

Przygotowanie nauczycielek do szkół. Uczennice uzyskiwały patent na nauczycielkę.

SEMINARIUM NAUCZYCIELSKIE

imienia Adama Asnyka

1927-1936: 5-letnie

Wydawało własne pismo „Nasz świat”. Zakończyło działalność na skutek reform szkolnictwa.

GIMNAZJUM HUMANISTYCZNE

imienia ks. Ignacego Skorupki

1934-1939: 4-klasowe

Zamknięte przez hitlerowskie władze okupacyjne. Nauka na tajnych kompletach.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1938-1945: 2-klasowe

W latach 1939-1945 nauka na tajnych kompletach.

1945-2002: 4-klasowe

od 2002 r.: 3-klasowe

od 2006 r. – KOEDUKACYJNE

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 53 SIÓSTR PREZENTEK

od 1999 r.: 3-letnie – żeńskie

od 2004 r. – KOEDUKACYJNE