Założycielka

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych Mnieście uczynili”

matka-zofia-czeska-1

To wskazanie Jezusa Chrystusa – Mistrza z Nazaretu realizowała w swoim życiu Błogosławiona Matka Zofia Czeska. Urodziła się w 1584 roku, pochodziła ze średnio zamożnej rodziny szlacheckiej, zamieszkującej ziemię krakowską i sandomierską. Była córką Mateusza Maciejewskiego i Katarzyny z domu Lubowieckiej. Miała liczne rodzeństwo: 3 siostry i 5 braci. Zofia była 3-cim w kolejności dzieckiem. W wieku 16 lat wyszła za mąż za Jana Czeskiego i przyjęła jego nazwisko. W 22 roku życia, po 6 latach małżeństwa, owdowiała, nie doczekawszy się potomstwa. Wracając pewnego dnia po nabożeństwie z kościoła ze Skałki, Zofia została porwana i uprowadzona w celu przymuszenia jej do małżeństwa. Gdy nie wyraziła na nie zgody, została oddana ojcu. A pan Gładysz z porywacza stał się mężem młodszej siostry Zofii – Anny.

Mimo młodego wieku oraz starań o jej rękę nie wyszła już po raz drugi za mąż. Poświęciła się pełnieniu dzieł miłosierdzia, a szczególnie osieroconym i pochodzącym z ubogich rodzin dziewczętom. W latach 1621-1627 z własnych środków utrzymywała i prowadziła dla nich Dom Panieński Ofiarowania N. M. P., często nazywanym Domem sierocym przy ul. Szpitalnej 18 w Krakowie, który 31 maja 1627 roku został zatwierdzony przez biskupa krakowskiego – Marcina Szyszkowskiego. Była to pierwsza w Polsce zorganizowana formalnie szkoła żeńska. Aby kontynuować działalność starała się o założenie zgromadzenia zakonnego, którego Konstytucje zostały zatwierdzone w 13 stycznia 1660 roku przez krakowskiego biskupa Andrzeja Trzebickiego, już po jej śmierci. Matka Zofia Czeska umarła w opinii świętości 1 kwietnia 1650 roku. Została pochowana w parafialnej świątyni – kościele Mariackim w Krakowie.

Jej dzieło – szkoła i Zgromadzenie Sióstr Prezentek istnieje do dziś. 1 kwietnia 1995 roku Jego Eminencja Kardynał Franciszek Macharski otworzył kanonicznie dochodzenie w sprawie heroiczności cnót i opinii świętości Błogosławionej Matki Zofii z Maciejowskich Czeskiej. 20 listopada 1997 roku proces prowadzony na etapie diecezji został zamknięty. Akta zostały przekazane do Stolicy Apostolskiej. 30 marca 1998 rzymska Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała Dekret o ważności dochodzenia diecezjalnego.

27 czerwca 2011 r. Benedykt XVI upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do promulgowania dekretu heroiczności cnót Błogosławionej Zofii z Maciejowskich Czeskiej

Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (Congregatio Virginum a Praesentatione Beatae Mariae Virginis) jest jednym z najstarszych polskich żeńskich zgromadzeń zakonnych. Nazwa „Prezentki” wywodzi się od łacińskiego słowa praesentatio czyli ofiarowanie – słowo to występuje w oficjalnej nazwie Zgromadzenia.

W 1621 roku Błogosławiona Zofia z Maciejowskiech Czeska założyła w Krakowie pierwszą w Polsce szkołę dla dziewcząt, szczególnie dla sierot i ubogich. Za pozwoleniem papieża Aleksandra VII do realizacji tego zadania zostało powołane – po śmierci Założycielki – Zgromadzenie Zakonne. Pierwszym domem szkoły i Zgromadzenia był dom założycielki przy ul. Szpitalnej 18 w Krakowie. W 1726 roku siedziba Zgromadzenia została przeniesiona na ul. św. Jana 7, gdzie mieści się obecnie Dom Generalny.

W myśl dewizy „Bogu i Jego Matce chwała” Siostry poświęcają swój czas na wychowywanie i nauczanie dzieci i młodzieży, prowadzą koedukacyjne gimnazjum i liceum ogólnokształcące w Krakowie i Rzeszowie. Szkoła w Krakowie jest nieprzerwaną kontynuacją szkoły założonej przez Matkę Zofię Czeską. Siostry podejmują różne prace w miarę możliwości i lokalnych potrzeb Kościoła. Prowadzą też przedszkola, domy dziecka (także specjalnej troski), pracują jako katechetki, służą w parafiach jako zakrystianki, kancelistki i siostry parafialne. Propagują kult Maryjny, gdyż Maryja ofiarowana w Świątyni jest Matką i Patronką Zgromadzenia. Strojem sióstr jest habit i welon koloru czarnego w okresie zimowym, a w okresie letnim w kolorze szarym.

9 czerwca w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbyła się beatyfikacja Matki Zofii Czeskiej. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Jego Eminencja Angelo Kardynał Amato – Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na ten temat kliknij TUTAJ