Slider
Slajd1

DAR SERCA – podsumowanie

W dniach 5 – 6 stycznia 2019 roku, podczas Spotkań Opłatkowych, zbierane były fundusze dla „Domu Pokoju” w Betlejem (o akcji pisaliśmy tutaj)
Dzięki Państwa hojności i życzliwości, udało się uzbierać kwotę 2 000 zł.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!