previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Rekrutacja do Liceum

"Szkoła to poszerzony dom rodzinny..."

 

Rekrutacja do Liceum na rok szkolny 2018/2019 została zakończona.

W sprawach przeniesienia ucznia do szkoły należy kontaktować się z sekretariatem w godzinach jego pracy.

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 informacje MEN

Dokumenty potrzebne do złożenia:

1) podanie do Dyrektora szkoły z uzasadnieniem wyboru naszej szkoły, w nawiązaniu do jej katolickiego charakteru ,

2) życiorys,

3) skrócony odpis aktu urodzenia,

4)kwestionariusz ucznia PLO

5) karta motywacyjna PLO,

6) opinia ks. proboszcza lub katechety,

7) opinia wychowawcy,

8) 3 zdjęcia podpisane imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia.

 

Dla uczennic ubiegających się o przyjęcie do internatu:

1) kwestionariusz wychowanki Internatu.

Dokumenty SP

Dla ucznia PLO