P1660069
T.WARCZAK-TW1_0972
P1560490
P1530044
P1550270
IMG_0014
20180602_114431
P1570150
20180919_154119
P1680039

Rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA

Wnioski o przyjęcie do naszego liceum, można składać w następujących terminach:
3 sierpnia, wtorek, godz. 9:00-12:00
4 sierpnia, środa,  godz. 9:00-12:00
5 sierpnia, czwartek, godz. 9:00-12:00.

W tych dniach należy dostarczyć:
– Kwestionariusz (pobierz);
– Kartę motywacyjną (pobierz),
– Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (kopię),
– Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopię).

Lista osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona 16 sierpnia, do godz. 12:00.
Lista osób przyjętych zostanie ogłoszona 23 sierpnia, do godz. 12:00.

  • Klasa 1A z rozszerzeniami wg wyboru: historia – wos lub historia- geografia
  • Klasa 1B z rozszerzeniami wg wyboru: biologia-chemia lub fizyka-informatyka

Ponadto każdy uczeń wybiera trzecie rozszerzenie, realizowane ponadoddziałowo z następujących przedmiotów: j. polskij. angielski lub matematyka.

Więcej informacji tutaj.