Slider
P1650735

Zakwalifikowani do Liceum

Wyniki rekrutacji – Liceum 3-letnie (po gimnazjum)
Lista osób zakwalifikowanych – liceum 3-letnie

Wyniki rekrutacji – Liceum 4-letnie (po szkole podstawowej)
Lista osób zakwalifikowanych – liceum 4-letnie