T.WARCZAK-TW1_0972
IMG_20210910_110540_resized_20210910_033849860
IMG_20210923_101315959_HDR
20211010_122802
P1740047
DSC05647
WhatsApp Image 2023-10-19 at 09.58.45 (6)
DSC03754
DSC03658

Fundacja

Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Prezentek w Krakowie są katolickimi szkołami publicznymi, w których kształcenie jest bezpłatne. Materialną pomocą dla szkół są wpłaty na cele statutowe Fundacji Pro Iuventutis Educatione

Cele Fundacji:
1) wspieranie działalności oświatowo – wychowawczej,
2) wspieranie wychowania dzieci i młodzieży,
3) wspieranie działalności formacyjnej i edukacyjnej nauczycieli i wychowawców,
4) wspieranie finansowe tworzenia i utrzymania bazy lokalowej w szkołach oraz innych instytucjach oświatowo-wychowawczych

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) dofinansowywanie działalności oświatowo – wychowawczej oraz formacji dzieci i młodzieży,
2) dofinansowywanie różnych form dokształcania i formacji nauczycieli
i wychowawców,
3) wspieranie współpracy rodziny i szkoły,
4) współpracę z instytucjami kościelnymi i środowiskiem lokalnym w zakresie wychowania młodych i umacniania wychowawczej roli rodziny,
5) finansowanie remontów, inwestycji i wyposażania instytucji oświatowo – wychowawczych przeznaczonych dla ogółu dzieci i młodzieży.

Wpłat można dokonywać na konto Fundacji.
Wzór wpisu na przelewie:

odbiorca: Fundacja Pro Iuventutis Educatione
ul. św. Jana 7; 31-017 Kraków

numer rachunku Fundacji: 18124046501111001051087185

nadawca numer rachunku: ………………………………………….
nadawca i adres: np. Wojciech Kowalski
ul. Złota 10/4; 00-001 Warszawa
tytułem: WPŁATA NA CELE STATUTOWE FUNDACJI