T.WARCZAK-TW1_0972
IMG_20210910_110540_resized_20210910_033849860
IMG_20210923_101315959_HDR
20211010_122802
P1740047
DSC05647
WhatsApp Image 2023-10-19 at 09.58.45 (6)
DSC03754
DSC03658

Samorząd Uczniowski

"Samorząd jest to właściwie praca organizowana (...) i walka... w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości..." Janusz Korczak

Rada Samorządu Uczniowskiego

przewodniczący: Mateusz Prauzner-Bechcicki

Opiekun Samorządu: P. Ewa Pieczyńska

Ze Statutu Liceum (§ 30):

1. W szkole działa samorząd uczniowski.
2. Samorząd wybierają wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
5. Samorząd uczniowski może przedstawić dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej propozycje i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących praw uczniów.

6. Samorząd uczniowski może inicjować i organizować działania (m.in. kulturalne, artystyczne) po przedstawieniu dyrektorowi szkoły projektu działań i uzyskaniu akceptacji.
7. Samorząd uczniowski działa pod opieką nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora na prośbę samorządu.
8. Działanie uczniów w samorządzie ma znaczenie wychowawcze, w szczególności uczy bycia „dla drugich”.