previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Samorząd Uczniowski

"Samorząd jest to właściwie praca organizowana (...) i walka... w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości..." Janusz Korczak

Rada Samorządu Uczniowskiego
W skład prezydium Rady wchodzą:

Emil Chammas – przewodniczący RSU i Sekcji wolontariatu
Jan Rysiak – zastępca przewodniczącego
Helena Jachymczak – zastępca przewodniczącego
Julia Pokrywka – skarbnik
Tomasz Hałabuda – sekretarz
Katarzyna Totoń – przewodnicząca Sekcji kulturalno-religijnej
Dominika Chaberka – przewodnicząca Sekcji porządkowej
Daria Jaskuła – przewodnicząca Sekcji organizacyjno-informacyjnej
Wojciech Kądziołek
Katarzyna Popadiak

Opiekun Samorządu: P. Karolina Strzelec

Wiktor Marek jest reprezentantem Szkół Sióstr Prezentek w Krakowie w Młodzieżowej Radzie Krakowa, która jest inicjatywą samorządową mającą na celu zaangażowanie młodzież w działania o charakterze społeczno-politycznym, które oprócz wprowadzania zmian w funkcjonowaniu miasta oraz podejmowania decyzji w sprawach ważnych dla krakowskiej młodzieży zapoznają członków MRK z funkcjonowaniem pracy na stanowiskach urzędniczych.

Ze Statutu Liceum (§ 30):

1. W szkole działa samorząd uczniowski.
2. Samorząd wybierają wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
5. Samorząd uczniowski może przedstawić dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej propozycje i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących praw uczniów.

6. Samorząd uczniowski może inicjować i organizować działania (m.in. kulturalne, artystyczne) po przedstawieniu dyrektorowi szkoły projektu działań i uzyskaniu akceptacji.
7. Samorząd uczniowski działa pod opieką nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora na prośbę samorządu.
8. Działanie uczniów w samorządzie ma znaczenie wychowawcze, w szczególności uczy bycia “dla drugich”.