previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Założycielka

"Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili."

Mt 25,40

zofia czeska

To wskazanie Jezusa Chrystusa – Mistrza z Nazaretu – realizowała w swoim życiu błogosławiona Matka Zofia z Maciejowskich Czeska, założycielka szkoły i Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (inaczej: Sióstr Prezentek).

Urodziła się w 1584 roku, pochodziła ze średnio zamożnej rodziny szlacheckiej, zamieszkującej ziemię krakowską i sandomierską. Była trzecim z ośmiorga dzieci Mateusza Maciejowskiego i jego żony – Katarzyny (z domu Lubowieckiej). W wieku 16 lat wyszła za mąż za Jana Czeskiego i przyjęła jego nazwisko, ale już po sześciu latach małżeństwa, mając 22 lata, owdowiała, nie doczekawszy się potomstwa. Kiedy pewnego dnia wracała po nabożeństwie z kościoła na Skałce, została porwana i uprowadzona w celu przymuszenia jej do małżeństwa. Gdy nie wyraziła na nie zgody, została oddana ojcu. A pan Gładysz z porywacza stał się mężem młodszej siostry Zofii – Anny.

Zofia, mimo że była piękna, młoda i zamożna i mimo tego, że wielu starało się o jej rękę, nie wyszła już po raz drugi za mąż. Poświęciła swoje życie opiece nad dziewczętami – nieszczęśliwymi, ubogimi, osieroconymi. W roku 1621 w swoim domu przy ul. Szpitalnej 18 w Krakowie założyła dla nich szkołę – Dom Panieński Ofiarowania N. M. P. (zwaną też Domem Sierocym). Była to pierwsza w Polsce zorganizowana formalnie szkoła żeńska. Zatwierdził ją 31 maja 1627 roku biskup krakowski – Marcin Szyszkowski. Aby móc kontynuować pracę z dziećmi, założyła – za zgodą papieża Aleksandra VII – Zgromadzenie Zakonne, którego Konstytucje zostały zatwierdzone 13 stycznia 1660 roku przez krakowskiego biskupa, Andrzeja Trzebickiego. Matka Zofia Czeska umarła w opinii świętości 1 kwietnia 1650 roku. Została pochowana w parafialnej świątyni – kościele Mariackim w Krakowie.

Jej dzieło – szkoła i Zgromadzenie Sióstr Prezentek istnieją nieprzerwanie do dziś. 1 kwietnia 1995 roku Jego Eminencja Franciszek Kardynał Macharski otworzył kanonicznie dochodzenie w sprawie heroiczności cnót i opinii świętości Sługi Bożej Matki Zofii z Maciejowskich Czeskiej. 20 listopada 1997 roku proces prowadzony na etapie diecezji został zamknięty. Akta zostały przekazane do Stolicy Apostolskiej. 30 marca 1998 rzymska Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała Dekret o ważności dochodzenia diecezjalnego. 9 czerwca 2013 roku podczas mszy św. w Krakowie-Łagiewnikach, której przewodniczył Jego Eminencja Angelo Kardynał Amato – Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych – Matka Zofia Czeska została wyniesiona do chwały ołtarzy.

Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (Congregatio Virginum a Praesentatione Beatae Mariae Virginis) jest jednym z najstarszych polskich żeńskich zgromadzeń zakonnych. Nazwa “Prezentki” wywodzi się od łacińskiego słowa praesentatio czyli ofiarowanie – słowo to występuje w oficjalnej nazwie Zgromadzenia. Pierwszym domem szkoły i Zgromadzenia był dom Założycielki przy ul. Szpitalnej 18 w Krakowie. W 1726 roku siedziba Zgromadzenia została przeniesiona do budynku przy ul. św. Jana 7, gdzie mieści się obecnie Dom Generalny.

 

 

W myśl dewizy „Bogu i  Matce Jego chwała” siostry poświęcają swój czas na wychowywanie i nauczanie dzieci i młodzieży, prowadzą liczne placówki: koedukacyjne szkoły podstawowe i licea ogólnokształcące w Krakowie i Rzeszowie, przedszkola, domy dziecka (także dla dzieci specjalnej troski). Podejmują różne prace w miarę możliwości i lokalnych potrzeb Kościoła. Pracują jako katechetki, służą w parafiach jako zakrystianki, kancelistki i siostry parafialne. Propagują kult Maryjny, gdyż Maryja ofiarowana w Świątyni jest Matką i Patronką Zgromadzenia. Strojem sióstr jest habit i welon koloru czarnego bądź – w okresie letnim – szarego.

Szkoła w Krakowie jest bezpośrednią i nieprzerwaną kontynuacją szkoły założonej przez Matkę Zofię Czeską.