P1660069
T.WARCZAK-TW1_0972
P1560490
P1530044
P1550270
IMG_0014
20180602_114431
P1570150
20180919_154119

rekrutacja do Liceum

Na szkołę patrzymy jak na poszerzony dom rodzinny, w którym treści ważne dla całego narodu są stale gruntowane w coraz to nowych pokoleniach”. św. Jan Paweł II

Całokształt działalności szkoły opiera się na systemie wartości chrześcijańskich, głoszonych przez Kościół katolicki.

Szkoła w samym Centrum Miasta. Nowoczesność mocno zakorzeniona w tradycji.

Szkoła posiada:

 • bibliotekę
 • bardzo dobrze wyposażone pracownie: informatyczną oraz językową,
 • pracownie: matematyczną, humanistyczną, chemiczną, historyczną, geograficzną, fizyczną, biologiczną
 • sale szkolne wyposażone w ekrany interaktywne bądź projektory multimedialne
 • salę gimnastyczną
 • windę dla osób niepełnosprawnych

Zajęcia pozalekcyjne:

 • Gazetka Szkolna „Presentimes”
 • chór Spontan
 • Szkoła Debaty
 • Koło filozoficzne
 • Koło plastyczno-rękodzielnicze
 • Koło czytelnicze

Współpraca zagraniczna:

 • ze szkołami w Niemczech
 • ze szkołą na Węgrzech 

Patronat Naukowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych.

Formacja duchowa:

 • wspólne przeżywanie uroczystości religijnych i państwowych
 • trzydniowe wyjazdowe (o ile jest to możliwe) rekolekcje wielkopostne
 • spotkania opłatkowe
 • Piknik Szkolny
 • wyjazdy klasowe

i wiele innych

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 planowane jest utworzenie dwóch klas:

 • Klasa 1A z rozszerzeniami wg wyboru: historia – wos lub historia- geografia
 • Klasa 1B z rozszerzeniami wg wyboru: biologia-chemia lub fizyka-informatyka

Ponadto każdy uczeń wybiera trzecie rozszerzenie, realizowane ponadoddziałowo z następujących przedmiotów: j. polski, j. angielski lub matematyka

ZAPISY NA ROZMOWY REKRUTACYJNE od 1 marca 2021 roku (poniedziałek) 
w sekretariacie szkoły.
Tel. 12/ 422-50-42, kom. 793-830-299

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:
* Regulamin Rekrutacji
* Kwestionariusz
* Karta motywacyjna

Formularz do wysłania PO UMÓWIENIU rozmowy rekrutacyjnej.
Na adres mailowy będziemy przesyłać ważne wiadomości, oraz w razie potrzeby – link do spotkań on-line.

Zasady przyjęcia do Internatu

Uczennice zainteresowane Internatem prosimy o zapoznanie się z warunkami i Regulaminem: