previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Kaiserslautern (Niemcy)

"Podróże kształcą"

FAQ – Najczęściej zadawane pytania – Kaiserslautern

1. Na czy polega wymiana młodzieżowa?
Odpowiedź:

Wymiana młodzieżowa to tematyczne spotkanie grup młodzieży z dwóch szkół: Sióstr Prezentek z Krakowa i Sióstr Franciszkanek z Kaiserslautern (Niemcy).

2. Jak długo trwa wymiana?
Odpowiedź:

Wymiana trwa w sumie 16 dni, etap w Polsce – 8 dni, wyjazd do Niemiec – również 8 dni.

3. Jak przebiega wymiana młodzieżowa?
Odpowiedź:

Wymiana składa się z dwóch etapów odbywających się w ciągu jednego roku szkolnego:
1. etap – we wrześniu-październiku w Polsce (8 dni),
2. etap – w maju-czerwcu w Niemczech (8 dni).

Podczas wymiany uczniowie obu szkół realizują wspólny program (lekcje w szkole, wycieczki, warsztaty, zwiedzanie miasta). Popołudnia i wieczory goście spędzają wraz z goszczącymi ich rodzinami.

4. Gdzie mieszkają uczestnicy wymiany?
Odpowiedź:

Każdy uczestnik mieszka u swojego partnera z wymiany (uczniowie niemieccy w polskich rodzinach, uczniowie polscy – w rodzinach niemieckich). Wraz z tymi rodzinami spędzają popołudnia, wieczory i weekendy.

5. Jaki jest przybliżony koszt wymiany?
Odpowiedź:

Na koszt wymiany w Polsce składa się: koszt wycieczek, warsztatów, ewentualnych wspólnych posiłków itp. Ze względu na bardzo wysokie (ok. 60 %) dofinansowanie przez Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, koszt etapu polskiego to ok. 500 zł, zaś koszt etapu niemieckiego zależy od ceny biletów lotniczych (otrzymujemy od SChDW dofinansowanie w wysokości ok. 40%).

6. Jakie koszty i obciążenia ponosi polski uczestnik wymiany?
Odpowiedź:

Uczestnik powinien:
– zgłosić do koordynatora chęć uczestnictwa w wymianie (w styczniu – lutym, do p. E. Włoś lub p. L. Majki);
– wpłacić w wyznaczonych terminach zaliczkę na wymianę oraz resztę kwoty (o terminach informują koordynatorki);
– nawiązać kontakt e-mailowy z partnerką z Niemiec;
– w czasie pobytu gościa w Polsce zapewnić mu nocleg i wyżywienie oraz bilet MPK;
– zorganizować gościowi czas wolny (popołudnia i weekend);
– wpłacić (w ratach) opłatę za bilet na samolot;
– przygotować ważny paszport na swój wyjazd za granicę.

7. Kiedy odbędzie się najbliższa wymiana ze szkołą w Kaiserslautern?
Odpowiedź:

Wymiana odbywa się co dwa lata. Najbliższa przewidziana jest na rok szkolny 2019/2020.