previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Samorząd Uczniowski

"Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają..., żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał..."
Janusz Korczak

 

Rada Samorządu Uczniowskiego
Bartłomiej Jaszczak – przewodniczący
Mikołaj Kramarz – z-ca przewodniczącego
Gabrysia Wyrostek – z-ca przewodniczącego
Piotr Kuźma – skarbnik
Alicja Gawron – sekretarz

Ze Statutu Szkoły Podstawowej (§ 24): 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski.
2. Samorząd Uczniowski wybierają wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.

 5. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.
6. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu.

Dla ucznia SP

Dla rodzica SP