P1660069
T.WARCZAK-TW1_0972
20180602_114431
IMG_6146
IMG_20210910_110540_resized_20210910_033849860
IMG_20210923_101315959_HDR
20211010_122802
209141156_1497934287212724_8312588801301812583_n
P1740047
P1740688

Samorząd Uczniowski

"Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają..., żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał..."
Janusz Korczak

Rada Samorządu Uczniowskiego

Julia Stanek, kl. 7a
Jagoda Jazownik, kl. 8a
Emilia Mazurkiewicz, kl. 8a

Opiekun samorządu: p. Grzegorz Simiłowski

Ze Statutu Szkoły Podstawowej (§ 24): 

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski.
2. Samorząd Uczniowski wybierają wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.

 5. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.
6. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu.