previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Szkoła debaty

Myślenie ma przyszłość...

 

SZKOŁY DEBATY
Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego
Sióstr Prezentek
w roku szkolnym 2019/2020
serdecznie zapraszają!!!

Zapraszamy na zajęcia SZKOŁY DEBATY w każdy piątek w godzinach 15:20-17:30
Gdzie?
Szkoła Sióstr Prezentek przy ul. Św. Jana 7 – sala nr 5

Opiekunowie SZKOŁY DEBATY: p. Bożena Romanowska i p. Rafał Stopa

W trakcie zajęć Szkoły Debaty kształtujemy kompetencje potrzebne do samorealizacji i rozwoju osobistego uczniów, takie jak: twórcze myślenie, odpowiedzialność za słowo, pielęgnowanie pięknej polszczyzny, retoryka, logika argumentacyjna, sztuka wystąpień publicznych a także, jak bardzo istotna, refleksja nad miejscem wartości w życiu młodego człowieka.

Debaty Oksfordzkie, w których uczestniczymy, są więc doskonałym narzędziem edukacyjnym, wzorcowym i reprezentatywnym modelem dyskusji zgodnym z ideą Debat Oksfordzkich z roku 1823 powstałą na uniwersytecie w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii „Oxford Union Society”.

Każdy Debatant ma możliwość nauczenia się jak występować i zachwycić innych, jak ra-dzić sobie z tremą i stresem, jak zdobyć pewność siebie podczas wystąpień publicznych, jak zostać osobą charyzmatyczną i swoim charakterem oraz osobowością przyciągać ludzi.
Tak więc – jeśli lubisz ciekawą, niecodzienną, porywającą i wyrafinowaną rozrywkę intelektualną oraz pasjonująco chcesz spędzić wolny czas, to z pewnością są dla Ciebie idealne zajęcia!!!

Czym są dla mnie Debaty Oksfordzkie?

Marcin Strzelczyk: Jak odpowiedzieć na to pytanie? Moje pierwsze wystąpienia nie było najlepsze. Przyjąłem rolę II Mówcy Opozycji.  Swoje pięciominutowe przemówienie pisałem przez trzy godziny. Byłem pewny siebie dopóki nie wstałem. Podszedłem do mównicy, po czym wygłosiłem najgorszą mowę w moim życiu. Drugie przemówienie tydzień później było na tyle dobre, że ekspert z KSM nazwał mnie najlepszym mówcą. Tak się zaczęła moja przygoda z debatami. Miejscami trudna i ciężka, ale niezwykle  satysfakcjonująca. Powoli moje nastawienie do debat zmieniało się aż do zafascynowania. Zacząłem odczuwać coś wspaniałego w samej atmosferze. Debaty uczą też pewności siebie, umiejętności improwizowania i pięknego mówienia. Człowiek poszerza swoją wiedzę i poglądy, stając się osobą inteligentną i światłą.

Bartłomiej Polaszczyk: Debaty Oksfordzkie są zajęciami bardzo specyficznymi. Z jednej strony występuje lekki stres, więc i atmosfera bywa napięta, a z drugiej doskonale się bawimy. Jest to bez wątpienia praca naukowa, która daje ogromną możliwość intelektualnego rozwoju. Na zajęciach nauczyłem się też pewności siebie. Byłem raczej nieśmiały. Kiedy pierwszy raz przyszedłem na debaty, bałem się publicznego wystąpienia. Obecnie trema jest znacznie mniejsza, a ja pokochałem przemawianie. Oczywiście należy pamiętać, że debaty to nie tylko przyjemność. Jeżeli chcemy osiągać coraz lepsze efekty, szczególnie na początku naszej „debatanckiej kariery”, musimy bardzo ciężko pracować, tj. bezustannie poszerzać swoje horyzonty, sięgać do różnych źródeł wiedzy,  pisać przemówienia i bez końca je poprawiać. Gwarantuję, że każdemu przyniesie  to sporą satysfakcję.

Dominika Chaberka: Debaty Oksfordzkie są dla mnie przede wszystkim szansą. Szansą na zdobycie głębokiej wiedzy historycznej, poszerzanie swoich horyzontów, szlifowanie umiejętności retorycznych. Dzięki debatom łatwiej mi formułować myśli i je porządkować. Muszę przyznać, że zazwyczaj piątkowe wieczory spędzałam w domu, odpoczywając po całym tygodniu. Natomiast debaty gwarantują mi dobrą intelektualną zabawę oraz ciekawe doświadczenia. Bardzo cieszę się, że podjęłam decyzję o udziale w Debatach Oksfordzkich, ponieważ mobilizują mnie do kształcenia samodyscypliny i ciągłego rozwoju naukowego.

Emil Chammas: Debaty Oksfordzkie są dla mnie niezwykłą mobilizacją do rozwoju pasji, jakimi są niewątpliwie retoryka, jak i nauki społeczno-humanistyczne. Dzięki nim mogę w ciekawy sposób budować relacje z ludźmi o podobnych zainteresowaniach. Mam pewność, że to, czego nauczyłem się na zajęciach Szkoły Debaty, zaowocuje w mojej niedalekiej przyszłości.

Krzysztof Wais:  Szkoła Debaty na pozór wydaje się, że jest zbyt sztywnym zajęciem, gdzie osiem osób stara się przekonać publiczność o swoich racjach. Taki obraz może być oczywisty dla obserwatora z zewnątrz. Jednak cała „wartość dodana” debat zaczyna się jeszcze przed zajęciami, trwa podczas debaty i kontynuuje po. Dla mnie najciekawszą częścią jest pozyskiwanie informacji na temat danej tezy. Debatowanie stało się kamieniem milowym mojej edukacji, ponieważ motywuje mnie do zgłębiania wiedzy na różne tematy, które niekoniecznie są poruszane na lekcjach. Szkoła Debaty to wyjątkowe zajęcia, które wymagają ode mnie pewnej dorosłości i absolutnej odpowiedzialności.

Marianna Ernst: Debaty Oksfordzkie są dla mnie przede wszystkim szansą na rozwój intelektualny. Sposób, w jaki zajęcia się odbywają, jest ciekawy. Cała wiedza, którą nabywamy, utrwala się tak, że zostaje w głowie na długo. Dzięki temu, że poznajemy argumenty każdej ze stron na temat danej tezy, możemy również wyrobić sobie własne zdanie. Nie bez znaczenia jest też atmosfera i relacje między uczestnikami Szkoły Debaty. Chętnie sobie pomagamy i okazujemy wsparcie. Dlatego  uważam, że zajęcia  te  są   jednymi   z   najciekawszych   w   naszej    szkole.

Mikołaj Kramarz: Jeśli ktoś ma problem z zagospodarowaniem wolnego czasu … to spokojnie! Debaty pomogą, albowiem są świetnym sposobem na odpoczynek i umysłowy relaks połączony z nauką oraz przyjemną pracą.  Nie są one, jakby się komuś wydawało, zwykłym kółkiem zainteresowania, lecz szkołą życia, która uczy nas walki o prawdę, o swoje przekonania i wyrażania swoich myśli w sposób kulturalny. Dodatkowo Debaty Oksfordzkie uczą wytrwałości i żelaznej dyscypliny, bo na debatach, jak mówią Niemcy,  „Ordnung muss sein” (porządek musi być).

Bartłomiej Jaszczak: Debaty Oksfordzkie nauczyły mnie przede wszystkim publicznego wystąpienia. Nabrałem pewności siebie i zdobyłem umiejętności retoryczne. Oprócz zdobywania wiedzy doskonaliłem się w sztuce prowadzenia kulturalnej dyskusji. Profesjonalizm prowadzonych zajęć, wysokie wymagania spowodowały, że zacząłem więcej wymagać od siebie. Dzięki temu uwierzyłem, że również z przedmiotów mogę osiągać lepsze wyniki. Lata spędzone w gronie Debatantów na zawsze pozostaną w mojej pamięci.

Jan Majewski: Dla  mnie Debaty są przede wszystkim szkołą, w której naprawdę mogę zdobyć umiejętność pięknego wypowiadania się na różne tematy, jak i ogromną możliwością zgłębiania swojej wiedzy szczególnie historycznej. Po wielu latach  debatowania w szkole i poza nią mogę powiedzieć, że zajęcia Szkoły Debaty są dla mnie oczekiwanym i najpiękniejszym czasem spędzanym po lekcjach w każdy piątek. Niczego tam nie brakuje, jest miło, wesoło, mam satysfakcję ze swojej pracy i nie czuję monotonni czasu ani nudy, jak to ma miejsce w domu w wolne dni.

Jakub Szklanny: Debaty są dla mnie okazją do nabywania i doskonalenia swoich umiejętności retorycznych oraz zdobywania wiedzy na różne tematy, np. związane z historią Polski i świata. Jest to również okazja do zawierania nowych znajomości z ludźmi o podobnych upodobaniach i sposób na budowanie właściwych relacji. Debaty uczą też pewnego rodzaju samodzielności. Pełnienie roli Mówcy wymaga dużej odwagi i pozwoliło mi przełamać nieśmiałość. Debatowanie daje mi mnóstwo satysfakcji i wywiera pozytywny wpływ na moje samopoczucie. Można też doznać innych przyjemności, kiedy w czasie zajęć wszyscy delektujemy się czekoladą i gorącą herbatką. Paradoksalnie pomimo obowiązków związanych z trudną i odpowiedzialną pracą połączoną z pełnieniem określonej roli w Debacie Oksfordzkiej, mamy również okazję do pełnego relaksu szczególnie po zakończeniu zajęć, kiedy z entuzjazmem wymieniamy się swoimi poglądami i opiniami.

Bolesław Szklener:  Debaty Oksfordzkie są dla mnie miłą i ciekawą formą spędzania wolnego czasu. Tu, w gronie ludzi pełnych pasji, mogę rozwijać swoje zainteresowania historyczne i doskonalić swoje umiejętności erystyczne. To właśnie tutaj nauczyłem się, że na każdy temat można prowadzić rozmowę w sposób kulturalny.

Bartłomiej Niedzielski: Szkoła Debat Oksfordzkich, do której uczęszczam już od trzech lat wiele mnie nauczyła. Przede wszystkim nabrałem dużego doświadczenia w publicznych wystąpieniach. Nauczyłem się występować przed większą grupą ludzi i przedstawiać swoje argumenty. Czuję nadal lekki stres, ale potrafię go opanować i wyraźnie przedstawić swoje racje. Samo przygotowywanie się do przemówienia zmusiło mnie do korzystania z wiedzy źródłowej.  Szczególnie interesujące są dla mnie tematy historyczne. Muszę jeszcze dodać, że Debaty sprawiają mi ogromną radość, ponieważ są okazją do cotygodniowych spotkań z moimi koleżankami i kolegami z innych klas.