Slider
zimowe

„Zimowe potyczki” – rozstrzygnięcie

Dnia 11 lutego 2021 r. na świetlicy szkolnej, w budynku na ul. ks. Blachnickiego odbył się I Szkolny Konkurs Recytatorski „Zimowe potyczki”. O godz.9:00 klasy 1-3 SP połączyły się przez platformę Webex ze świetlicą szkolną i mogły oglądać występy recytatorskie swoich kolegów i koleżanek. Tematyka wierszy obejmowała szeroko pojmowaną zimę: pogodę, sporty, zimowe zwierzęta. W skład komisji konkursowej weszli: p. Joanna Sędzimir i p. Paweł Kajzar. W konkursie uczestniczyło 12 uczniów. Zgodnie z regulaminem konkursu zostało przyznane miejsce I, II i III w postaci dyplomów i nagród rzeczowych. Pozostali uczestnicy dostali pamiątkowe dyplomy.
I miejsce zdobyła Hania z kl.3a
II miejsce zdobyła Małgosia z kl.2a
III miejsce zdobył Krzyś z kl.1a
Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursie za rok.
/S. Estera/