Slider
P1680464

Lista osób zakwalifikowanych do PLO

Komisja Rekrutacyjna przyjmuje dokumenty w dniach 13, 14, 17 i 18 sierpnia 2020 r., w godzinach 10.00-13.00. Dostarczenie oryginałów dokumentów oznacza potwierdzenie woli nauki w naszej szkole. Prosimy o:

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
karta zdrowia,
trzy fotografie legitymacyjne.

 Wchodząc do szkoły prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny.