Slider
P1650411

Odbiór świadectw dojrzałości

Świadectwa dojrzałości będzie można odebrać 11 sierpnia 2020 roku, we wtorek, od godziny 10:00 do 12:00, w sali numer 3. Świadectwa mogą być odbierane osobiście przez Absolwentów lub przez osoby przez nich upoważnione (upoważnienie na piśmie).
Prosimy o zastosowanie się do wytycznych Sanepidu (na terenie szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk, zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie odstępu).