Slider
P1650394

Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty

Zaświadczenie o wynikach Egzaminu Ósmoklasisty będzie można odebrać 31 lipca 2020 roku, w piątek, od godziny 10:00 do 12:00, w sali numer 1. Zaświadczenia mogą być odbierane osobiście przez Uczniów lub ich prawnych opiekunów.
Prosimy o zastosowanie się do wytycznych Sanepidu (na terenie szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk, zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie odstępu).