P1660069
T.WARCZAK-TW1_0972
P1560490
P1530044
P1550270
IMG_0014
20180602_114431
P1570150
20180919_154119

Odbiór świadectw dojrzałości

Świadectwa dojrzałości będzie można odebrać 11 sierpnia 2020 roku, we wtorek, od godziny 10:00 do 12:00, w sali numer 3. Świadectwa mogą być odbierane osobiście przez Absolwentów lub przez osoby przez nich upoważnione (upoważnienie na piśmie).
Prosimy o zastosowanie się do wytycznych Sanepidu (na terenie szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk, zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie odstępu).