T.WARCZAK-TW1_0972
IMG_20210910_110540_resized_20210910_033849860
IMG_20210923_101315959_HDR
20211010_122802
P1740047
DSC05647
WhatsApp Image 2023-10-19 at 09.58.45 (6)
DSC03754
DSC03658

Uroczystość Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

Maryja w tajemnicy oddania siebie Bogu została wybrana przez bł. Zofię Czeską za Patronkę założonej szkoły, a potem Zgromadzenia Sióstr Prezentek. Stąd Uroczystość Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w świątyni, obchodzona rokrocznie 21 listopada, jest dla naszej społeczności szkolnej niezwykłym czasem.
Maryja Ofiarowana w Świątyni uczy nas zawierzenia i oddania siebie Bogu w codzienności. To oddanie dokonuje się zasadniczo na dwóch głównych płaszczyznach poprzez oddanie Bogu i drugiemu człowiekowi. I z tego założenia wyniknął plan naszego świętowania.

Oddanie Bogu – poprzez modlitwę.
Każda klasa miała okazję, aby trwać na adoracji Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie; aby wypowiedzieć Mu to, co jest w naszych sercach.

Oddanie drugiemu człowiekowi.
Powstało konkretne dzieło. Uczniowie pisali listy, kartki, pocztówki do wybranych przez siebie chorych dzieci (korzystając ze strony: www.marzycielskapoczta.pl). Teksty listów powstawały w grupkach kilkuosobowych, a w podjęte dzieło zaangażowany byli niemal wszyscy uczniowie i uczennice.

I wreszcie – taniec.
Tańce Lednickie poprowadziła s. Olena wraz z Justyną, Anią i Sabiną – wodzirejami Lednicy. Spotkania Lednickie ze swej natury prowadzą do zawierzenia, oddania życia Jezusowi i pokazują, że ofiarowanie się Bogu może być autentycznie radosne i pełne pogody ducha. Stąd – oprócz dobrej zabawy – była to również forma tanecznej katechezy i uwielbienia Boga.
Tak uwielbialiśmy Boga tańcem:
Tak, Tak Panie, Ty wiesz, że Cię kocham!
Ojcze, prowadź mnie!

Wieczorem, podczas Mszy Świętej o godzinie 18:00, której przewodniczył ks. Tomasz Szopa, uczniowie klasy 4a oraz klasy 7a Szkoły Podstawowej złożyli swoje ślubowanie.
W dialogowanej homilii, ks. Tomasz pokazał życie człowieka, który jako dziecko, poprzez chrzest, również zostaje ofiarowany Bogu, a w całym swoim życiu może świadomie odpowiadać na Jego wolę, tak, jak Maryja uczyniła to w zwiastowaniu.

Pasowanie na ucznia

We wtorek, 20 listopada, w trzecim dniu Triduum przed Uroczystością Patronalną odbyła się ceremonia Pasowania na Uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej. Wydarzenie to wzbudza zawsze wiele emocji zarówno wśród uczniów i nauczycieli, jak i wśród rodziców. Podczas uroczystości bohaterom dnia – pierwszoklasistom towarzyszyli: Siostra Dyrektor, Siostry Prezentki, Nauczyciele, starsi Koledzy i Koleżanki oraz Rodzice.
Uroczystość Pasowania na Uczniów klasy pierwszej rozpoczęła się wystąpieniem Siostry Dyrektor Ewy Mierzwy, która powitała wszystkich zebranych i skierowała serdeczne słowa do pierwszoklasistów. Uczniowie klasy pierwszej przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne.
Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego Ślubowania oraz ceremonia Pasowanie na Uczniów, której dokonała Siostra Dyrektor. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Prezentek w Krakowie.
Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki. Uroczystość zakończyła się wspólnym pamiątkowym zdjęciem na Prezentkowej Ściance.

Do grona społeczności szkolnej wstąpili:

Filip, Julia, Hanna, Aleksander, Klara, Nataniel, Bruno, Rachela, Antoni, Ignacy, Irena, Paweł, Jakub, Szczepan, Alicja i Jan.

Naszym najmłodszym Uczniom życzymy samych sukcesów i radości ze zdobywania wiedzy!

Gala 10-lecia Alma Spei

W poniedziałek, 19 listopada, nasza szkoła została zaproszona na obchody 10-lecia istnienia Alma Spei – Hospicjum dla dzieci. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie reprezentujący szkołę pod opieką Pana Prof. Marka Jajkiewicza. Uroczysta gala odbyła się w Klubie Garnizonowym przy ul. Zyblikiewicza w Krakowie, gdzie wszyscy goście zostali miło przyjęci. Podczas spotkania odbyła się część oficjalna, na której nasza szkoła została nagrodzona nagrodą Przyjaciele Alma Spei – Hospicjum dla dzieci. W drugiej części mieliśmy możliwość obejrzenia występu Kabaretu Hrabi. Cała uroczystość zakończyła się wspólnym zjedzeniem smacznego tortu.

 

/tekst: Bartłomiej Niedzielski/

BohaterON- włącz historię!

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stała się dla nas pretekstem do dyskusji na temat wolności i ceny, jaką przyszło zapłacić naszym przodkom, byśmy dzisiaj żyli w suwerennym kraju i swobodnie mogli mówić, pisać i czytać w języku ojczystym.

Najpiękniejszą lekcję prawdziwego patriotyzmu dali nam świadkowie czasów II wojny światowej. Ich autentycznych historii nie da się zapomnieć. Wszystko za sprawą udziału klas: IV a i VII a Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Prezentek w akcji medialnej BohaterON- włącz historię!

Ogromne wrażenie na nas zrobiły zdjęcia, filmy i wywiady z uczestnikami powstania warszawskiego, udostępnione na platformie projektu. Walki powstańcze, realia życia podczas wojny oraz bezinteresowna służba Polsce w tak nieludzkich warunkach, dogłębnie poruszyły nasze serca. Stąd pomysł p. Joanny Kantor-Malik, by na j. polskim napisać kartki adresowane do świadków tamtych trudnych czasów.

Zdajemy sobie sprawę, że czas płynie nieubłaganie, a tych, którzy pamiętają wojenną pożogę jest już coraz mniej, dlatego postanowiliśmy skorzystać z szansy na dialog z żyjącymi BOHATERAMI.

Każdy z nas wybrał jednego uczestnika powstania warszawskiego i po zapoznaniu się z jego biogramem, zadedykował mu kartkę okolicznościową. Pomysłów na życzenia, pytania i refleksje było wiele. Od poetyckich dedykacji, po rzeczowe pytania i pogodne rysunki. Staraliśmy się, jak tylko mogliśmy, by w odpowiedni, godny i pełen szacunku sposób oddać hołd BOHATEROM.

Ryszard Michalik
Dla powstańców
                             Niosąc dzielnie wolności kagańce,
                             Budowali z krwi i kamieni polskości szańce…
                             Ten wiersz dedykuję Ojczyzny wybrańcom.
                             Cześć i chwała na wieki warszawskim powstańcom!

Nasze literackie kartki zostały wysłane pod koniec października. Mamy cichą nadzieję, że któryś z szanownych adresatów odpowie na nasze pytania.
Tymczasem pozostaje nam cierpliwie czekać. Cześć i chwała obrońcom Ojczyzny!

Rozstrzygnięcie konkursu „Polskie drogi ku niepodległości”

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 19 listopada 2018 roku, gościliśmy w naszej szkole Wicemarszałka Sejmu RP prof. Ryszarda Terleckiego, który objął honorowym patronatem szkolny konkurs „Polskie drogi ku niepodległości”.
W trakcie spotkania dostojny Gość wygłosił krótką prelekcję na temat świadomości narodowej, po której zgromadzeni wysłuchali pieśni patriotycznych „My Pierwsza Brygada” oraz „Rota” w wykonaniu szkolnego chóru.
Spośród licznych prac literackich, plastycznych i multimedialnych za najlepszy uznano wiersz „Żołnierskie rozmyślania” autorstwa Leny Morawskiej, uczennicy klasy 7a szkoły podstawowej. Po recytacji wyróżnionego utworu nastąpiło uroczyste wręczenie nagród. Doceniając ogromne zaangażowanie uczestników konkursu, prof. Terlecki przekazał dar kilkuset książek do biblioteki szkolnej.

Lena Morawska, VII A
Żołnierskie rozmyślania

W ręku miałem karabin,
a w sercu Ojczyznę.
A do niej drogi kręte
i nieoczywiste.

Czy z Rosją, czy z Niemcami,
sprawa drugorzędna.
Najważniejsza była Polska.
To zawsze rzecz święta.

Nie chciałem nowej Ojczyzny.
Wolałem na ciele mieć blizny,
niż duszę poranioną,
kochanej Polski spragnioną.

Nie mogłem stać się Prusakiem,
Rosjaninem, Austriakiem.
Ja sercem, duszą i ciałem
na zawsze będę Polakiem!

Przetrwałem wszystkie powstania,
represje i zesłania
i nigdy się nie poddałem.
Nadzieję zawsze miałem.

Wszyscy o Nią walczyli,
na swój sposób tworzyli.
Przetrwała w naszych umysłach,
a potem nagle rozbłysła,
gdy wolność zwycięska nastała
i na zawsze już została.

Poezja Świadków wydarzeń walki o Niepodległą

Z ogromną radością i dumą uczciliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, biorąc udział w projekcie: POEZJA ŚWIADKÓW WYDARZEŃ WALKI O NIEPODLEGŁĄ, który zorganizował Miejski Dom Kultury im. A. Bursy w Krakowie.

15.11.2018 r. reprezentanci klas: IV i VII Publicznej Szkoły Podstawowej SP Sióstr Prezentek mieli okazję uczestniczyć w gali finałowej konkursu, podczas której szacowne Jury doceniło ich sceniczne wysiłki, wręczając główne nagrody za recytację wierszy:
*LENIE MORAWSKIEJ z klasy 7 a za deklamację wiersza Artura Oppmana ,,Orlątko”;

*WOJCIECHOWI ŻYCZKOWSKIEMU z kl. 7 a za interpretację głosową utworu ,,Do moich synów” Jerzego Żuławskiego;

*ZOFII MOCZURAD z kl. 7 a za recytację dzieła Leopolda Staffa ,,Trójliść braterstwa”;

*EMILII PAWLUS z kl. IV a za deklamację utworu Edwarda Słońskiego ,,Mój brat”.

Swoją pracowitością i niezwykle twórczym podejściem do projektu wykazały się również: Antonina Pabian, Nadia Mamińska i Wiktoria Bierówka z klasy IV a oraz Anna Dziedziniewicz z klasy 2 A PLO, które swoją postawą dały przykład nowoczesnego patriotyzmu.

Wszystkim składam serdeczne gratulacje!

Dziękuję bardzo za zaangażowanie i współpracę

Joanna Kantor-Malik
(szkolny koordynator projektu)

Hołd Bohaterom Niepodległej

Dnia 13 listopada 2018 roku uczennice z klasy 3a gimnazjum wraz z Wychowawcą Panem Markiem Jajkiewiczem i Panią Profesor Krynicką-Ślusarek udały się do krypty Marszałka Józefa Piłsudskiego na Wawelu w ramach uczczenia Święta Niepodległości. W drodze na zamek zakupiły na jednym z rynkowych straganów biało-czerwony wieniec róż, świadczący o szacunku dla Marszałka, jednego z Ojców Niepodległości. W krypcie zatrzymały się na chwilę zadumy i modlitwy za wszystkich Bohaterów. Złożeniu kwiatów towarzyszyła atmosfera pełna powagi świadcząca o tym, jak bardzo w młodym pokoleniu doceniana jest odzyskana sto lat temu wolność oraz krew przelaną za Ojczyznę.

 

Droga do wolności – przystanek Rzeszów

Droga do wolności – przystanek Rzeszów
…czyli wspomnienie z wymiany krakowsko – rzeszowskiej.

W dniach 5-9 listopada już po raz drugi odbyła się wymiana, która we wspólnym działaniu połączyła uczniów dwóch siostrzanych szkół Sióstr Prezentek: w Krakowie i Rzeszowie.
Tym razem śledziliśmy drogę do wolności Polaków, pracując wspólnie nad projektem historyczno – artystycznym „Droga do wolności – przystanek Rzeszów”. Zwieńczeniem naszej pracy był program artystyczny przedstawiony w czasie środowej wieczornicy w Rzeszowie oraz w piątkowy poranek (9 listopada) w szkole krakowskiej. Pokazaliśmy się jako muzycy, aktorzy i tancerze, pracując przez 4 dni, korzystając przy tym z gościny naszych rzeszowskich partnerów. Praca przebiegała równolegle w dwóch grupach: teatralnej, pod czujnym, artystycznym okiem p. Anety Wojciechowskiej (nauczycielki j. polskiego z Rzeszowa) i p. Pawła Kajzara (nauczyciela historii z Krakowa). Druga grupa uczniów, we współpracy z s. Wandą Putyrą (nauczycielką muzyki z Krakowa) i z niezawodnym akompaniamentem rzeszowskiego zespołu „Żywopłot”, przygotowywała część muzyczną. Finał był równie wzruszający i emocjonujący, co same przygotowania. Widzowie za sprawą pięknej polskiej poezji i muzyki mogli przeżyć poruszającą podróż w czasie: od tragedii i rozpaczy w czasie zaborów aż po skamandrycką radość z odzyskanej wolności. Oprócz programu artystycznego zaprezentowanego w piątek (9.11) przed krakowskimi uczniami i nauczycielami cała grupa włączyła się w szkolne obchody upamiętniające 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Dlatego też o godzinie 11.11 uroczyście odśpiewaliśmy hymn narodowy, włączając się tym samym w ogólnopolską akcję #rekorddlaNiepodległej. Zwieńczeniem szkolnych obchodów był Apel Pamięci połączony z modlitwą różańcową w intencji poległych za Ojczyznę, na których zgromadziliśmy się w kościele św. Kazimierza przy ul. Reformackiej.
Dni, w których mogliśmy razem pracować oraz poznawać siebie nawzajem i miasta, w których na co dzień mieszkamy wypełnione były przede wszystkim radością i młodzieńczą kreatywnością. Atmosfera była wyjątkowa, dzięki pasjom, które nas połączyły oraz tej wyjątkowej dacie, ku której wspólnie zmierzaliśmy – 11.11.2018 r. Przy okazji pracy nad projektem mogliśmy zwiedzić i poznać z nieco innej strony Rzeszów (to dzięki p. Agnieszce Berezowskiej i p. Pawłowi Majewskiemu z rzeszowskiej szkoły, którzy zorganizowali dla nas wszystkie wydarzenia oraz p. Piotrowi Chmielowcowi, nauczycielowi historii z Rzeszowa) oraz uwiecznić swoje uśmiechy w czasie warsztatów fotograficznych. Co jeszcze ciekawego czekało na nas w Rzeszowie? Codzienna, szara rzeczywistość ucznia Liceum im. św. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie – mogliśmy bowiem wziąć udział w zwykłych lekcjach, razem z naszymi rzeszowskimi kolegami i koleżankami.
Dziękujemy za ciepłe przyjęcie i niezwykły czas!!! Do zobaczenia (mamy nadzieję, że już wkrótce) w Krakowie 🙂

Rekord dla Niepodległej

Odpowiadając na zaproszenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej, dnia 9 listopada 2018 roku, o godz. 11:11, włączyliśmy się w akcję „Rekord dla Niepodległej”. W ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wspólnie zaśpiewaliśmy 4-zwrotkowy Hymn Narodowy, łącząc się tym samym z wieloma szkołami w całej Polsce oraz polonijnymi szkołami poza granicami naszej Ojczyzny. Według oficjalnych informacji, w akcji wzięło udział prawie 5 milionów uczniów.

Tutaj można posłuchać naszego śpiewania dla Niepodległej:
całość
fragment